Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) för EU-länderna och EU totalt.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Juni

2000

Juni

2001

Juni

2002

Juni

Föränd-
ring, %
Juni 01-
Juni 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,0

105,6

109,5

101,1

105,7

110,4

110,8

+

0,4

Belgien Belgium

101,2

107,2

109,4

100,0

106,0

110,3

109,7

-

0,5

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

99,8

102,4

112,5

112,7

+

0,2

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

100,5

106,7

110,7

110,1

-

0,5

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

114,7

119,8

124,4

126,3

+

1,5

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

104,6

110,1

113,4

115,1

+

1,5

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

102,3

106,0

109,5

109,5

±

0,0

Irland Ireland

103,0

108,9

114,3

103,8

109,3

115,8

118,0

+

1,9

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

98,9

103,3

107,3

109,3

+

1,9

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

108,4

113,5

118,6

119,2

+

0,5

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

102,4

108,7

117,1

116,9

-

0,2

Österrike Austria

101,5

104,6

106,9

101,5

103,5

106,3

106,1

-

0,2

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

92,5

100,1

113,3

108,6

-

4,3

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

101,7

107,4

111,8

111,3

-

0,4

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,9

104,6

108,3

115,9

117,8

+

1,6

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

96,7

94,3

98,6

102,4

102,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.