Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-länderna och EU totalt.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Juni

2000

Juni

2001

Juni

2002

Juni

Föränd-
ring, %
Juni 01-
Juni 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

92,4

95,5

102,2

96,9

-

5,2

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,6

84,2

99,3

110,4

95,0

-

13,9

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,3

89,0

99,6

110,0

95,2

-

13,5

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

93,3

96,1

100,3

93,9

-

6,4

Grekland Greece

108,9

113,1

120,5

107,2

109,7

124,3

119,5

-

3,9

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

89,4

90,2

103,1

95,9

-

7,0

Frankrike France

96,6

98,2

101,7

94,3

96,3

101,6

94,8

-

6,7

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

85,6

91,6

95,5

90,7

-

5,0

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

95,5

99,3

103,6

102,9

-

0,7

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

93,6

94,6

96,5

93,1

-

3,5

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

96,9

99,0

103,7

104,1

+

0,4

Österrike Austria

91,0

97,3

103,6

86,7

88,9

97,6

94,8

-

2,9

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

97,5

104,8

118,1

108,1

-

8,5

Finland Finland

93,3

97,3

101,8

81,5

94,1

98,7

95,6

-

3,1

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

96,1

89,9

96,0

91,6

-

4,6

Storbritannien United Kingdom

74,8

73,5

79,2

78,3

75,8

83,4

77,3

-

7,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.