Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999
Aug

2000
Aug

2001
Aug

2002
Aug

Föränd-
ring, %
Aug 01-
Aug 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

94,2

98,2

107,3

95,1

99,6

109,2

111,1

+

1,7

Svin Pigs

90,7

95,2

107,6

90,8

96,9

108,7

110,8

+

1,9

Fjäderfä Poultry

91,6

92,3

101,7

91,4

93,9

102,7

108,5

+

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

102,1

101,1

106,8

102,8

100,7

108,0

110,3

+

2,1

Insektsmedel Insecticides

91,2

87,6

92,9

90,1

86,9

94,0

98,1

+

4,4

Ogräsmedel Herbicides

83,1

78,5

77,2

80,6

77,9

77,0

75,2

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

85,4

88,6

109,8

88,8

88,2

115,7

92,4

-

20,1

Sammansatta Compounds

95,9

99,0

111,9

96,8

99,9

114,1

108,7

-

4,7