Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0209

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Avräkningspriser för vegetabilier (kronor per 100 kg).

9. Producer prices for crop products (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Aug

 

2000
Aug

 

2001
Aug

 

2002
Aug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höstvete1 Winter Wheat

111,0

104,4

99,9

101,7

96,7

103,4

93,2

80,6

101,7

93,8

Råg1 Rye

102,0

98,9

95,4

97,4

91,2

94,5

92,8

61,4

94,7

87,1

Havre1 Oats

101,7

95,2

88,5

93,0

87,2

99,4

87,7

81,4

92,2

84,5

Korn1 Barley

100,7

96,2

92,4

92,6

88,2

92,0

86,6

62,7

94,4

82,8

Rågvete1 Triticale

99,2

92,6

85,9

89,0

86,1

87,1

88,2

62,7

93,9

77,5

Oljeväxter2 Oil seed

175,0

187,0

193,0

132,0

156,0

171,0

..

..

..

..

Sockerbetor3 Sugar Beet

39,1

39,4

41,0

39,1

38,3

40,9

..

..

..

..

Matpotatis4 Potatoes for
consumption

165,4

121,3

164,2

242,6

147,3

180,3

..

..

..

..

Potatis för stärkelse5
Potatoes for starch

51,3

51,8

54,8

51,3

50,1

50,9

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid leveransort för vara av normalkvalitet vid 14 % vattenhalt samt för höstvete vid 11 % proteinhalt. Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på levererade kvaliteter. At the place of delivery. For produce with water content 14 % and for Winter Wheat with protein content 11 %. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

2         Avser 9 % vattenhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The price refers to 9 % water content and is calculated only for September to December.

3         Sammanvägt pris för A- och B-betor vid 16 % sockerhalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. Average price för A- and B-beets at sugar content 16 %. Prices are calculated only for September to December.

4         Södra och mellersta Sverige. Pris redovisas endast för månaderna oktober till april. In the southern parts of Sweden. Prices are calculated only for October to April.

5         EUs minimipris och kompensationsbelopp vid 17 % stärkelsehalt. Pris redovisas endast för månaderna september till december. The EU mimimum price and compensation amount at 17 % starch content and is calculated only for September to December.