Statens JordbruksverkSveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Sep

2000

Sep

2001

Sep

2002

Sep

Föränd-
ring, %
Sep 01-

Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

104,5

108,6

114,9

104,3

109,7

115,7

117,0

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

91,3

89,9

94,4

93,2

92,9

95,5

91,5

-

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,0

102,5

107,7

102,2

102,6

107,7

111,7

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

94,9

95,4

97,8

94,9

95,8

98,7

100,9

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

101,3

102,4

104,8

101,8

102,8

105,9

107,7

+

1,9

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,0

102,9

105,4

102,6

103,4

106,5

108,3

+

1,9

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

95,9

98,6

95,4

95,9

99,4

101,8

+

2,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

97,2

96,4

99,7

96,2

95,9

100,4

102,8

+

2,7