Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Sep

 

2000
Sep

 

2001
Sep

 

2002
Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

2 244

1 654

1 893

1 979

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 916

1 929

1 991

1 907

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

 

2 021

2 005

2 019

1 942

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 744

1 783

1 842

1 778

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 404

1 003

988

941

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 743

1 790

1 802

1 712

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 033

1 161

1 304

1 049

Häst Horses

576

649

716

743

702

669

741

678

672

731

Får Sheep

705

551

485

399

398

427

382

392

395

376

Lamm Lamb

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

2 125

2 023

1 977

2 092

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Excl. bonuses and final price adjustments.