Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Sep

2000


Sep

2001


Sep

2002


Sep

Föränd-
ring, %
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

109,9

96,3

105,7

111,1

95,8

106,5

106,0

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

124,6

149,3

154,5

129,1

159,0

160,3

156,5

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

90,8

94,0

111,4

84,9

93,4

103,5

99,4

-

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

87,4

83,5

84,1

85,5

82,9

84,3

83,7

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

91,9

94,4

103,5

90,5

94,4

106,1

104,9

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

118,5

122,5

128,3

119,1

123,2

129,1

137,9

+

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

103,3

106,7

109,1

103,4

107,4

109,4

112,5

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

109,7

110,8

116,3

109,8

111,0

120,7

122,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

111,5

114,2

115,7

111,9

115,0

116,4

119,9

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

104,3

108,9

116,0

104,0

110,3

117,1

117,5

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

106,2

108,4

111,8

106,2

108,3

111,1

116,0

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

101,9

105,1

107,6

102,0

105,7

107,8

110,7

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

105,3

107,7

110,9

105,3

107,7

110,4

114,8

+

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,5

108,6

114,9

104,3

109,7

115,7

117,0

+

1,1