Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0210

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Sep

2000


Sep

2001


Sep

2002


Sep

Föränd-

ring, %
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

84,8

78,4

83,2

84,5

76,0

83,8

75,9

-

9,3

Korn Barley

4,2

83,5

76,0

80,0

82,5

74,1

79,3

74,3

-

6,3

Havre Oats

2,4

86,7

79,5

87,7

86,1

76,4

88,9

80,7

-

9,3

Råg Rye

0,6

88,6

79,4

82,4

88,5

78,0

82,3

76,4

-

7,2

Rågvete Triticale

0,5

81,1

75,4

86,3

81,2

74,5

86,6

78,7

-

9,1

Spannmål Cereals

12,6

84,8

77,8

83,1

84,2

75,5

83,3

76,4

-

8,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

110,3

54,4

77,4

110,0

47,5

76,6

62,2

-

18,8

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,9

101,5

111,0

101,9

101,5

111,0

107,4

-

3,3

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

89,7

87,6

96,5

89,7

87,6

96,5

92,1

-

4,6

Rotfrukter Root crops

7,9

105,3

77,5

93,6

105,2

74,1

93,2

84,2

-

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

90,6

102,6

107,6

81,8

95,9

122,0

115,7

-

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

86,7

71,9

97,8

109,1

104,5

112,2

103,5

-

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

99,8

100,6

102,7

94,1

98,0

100,3

101,7

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

78,0

91,9

115,8

79,1

91,2

114,4

116,1

+

1,8

Hö och halm Hay and straw

2,7

131,1

125,4

126,9

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

113,8

114,5

123,2

99,4

125,1

112,9

116,9

+

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

95,6

87,6

96,1

92,6

87,1

96,7

91,7

-

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

82,3

70,8

73,2

85,0

63,0

73,3

73,3

±

0,0

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

73,0

71,0

71,8

70,9

70,0

71,3

68,8

-

3,5

Svin Pigs

14,8

77,0

87,4

102,1

84,0

93,2

103,8

86,0

-

17,2

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

76,8

70,0

71,4

71,2

68,2

69,6

71,9

+

3,4

Fjäderfä Poultry

2,7

90,5

89,9

93,2

90,6

89,9

92,2

97,4

+

5,6

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

99,6

97,1

106,7

106,7

98,6

100,3

+

1,7

Ägg Eggs

2,9

92,3

97,7

104,4

84,4

97,4

106,2

104,5

-

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

89,0

91,1

93,8

93,5

95,8

94,9

91,5

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

91,3

90,0

94,6

93,2

92,9

95,5

91,5

-

4,1