Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Okt

 

2000
Okt

 

2001
Okt

 

2002
Okt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

2 168

1 723

1 936

1 955

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 857

1 899

1 916

1 877

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 960

1 969

1 945

1 915

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 667

1 748

1 739

1 713

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 388

987

977

954

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 662

1 735

1 725

1 665

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 084

1 157

1 293

1 060

Häst Horses

576

649

716

743

702

669

762

665

671

709

Får Sheep

705

551

485

399

398

427

378

402

415

363

Lamm Lamb

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

1 989

1 814

1 861

2 013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Excl. bonuses and final price adjustments.