Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Okt

2000


Okt

2001


Okt

2002


Okt

Föränd-
ring, %
Okt 01-
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

109,9

96,3

105,7

111,1

95,8

106,5

106,0

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

124,6

149,3

154,5

130,1

159,5

155,7

158,5

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

90,8

94,0

111,4

85,1

97,0

105,1

97,8

-

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

87,4

83,5

84,1

85,5

82,9

84,3

83,7

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

91,9

94,4

103,5

90,2

94,1

106,8

103,9

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

118,5

122,5

128,3

119,3

125,1

129,6

139,9

+

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

103,3

106,7

109,1

103,8

107,5

109,4

112,6

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

109,7

110,8

116,3

109,8

111,0

120,8

122,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

111,5

114,2

115,7

112,4

114,6

115,1

120,0

+

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

104,3

108,9

116,0

104,2

110,8

116,7

117,6

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

106,2

108,4

111,8

106,4

108,7

112,6

116,6

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

101,9

105,1

107,6

102,4

105,9

107,9

110,9

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

105,3

107,7

110,9

105,6

108,1

111,6

115,4

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

104,5

108,6

114,9

104,5

110,2

115,6

117,1

+

1,3