Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Okt

2000


Okt

2001


Okt

2002


Okt

Föränd-

ring, %
Okt 01-
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

84,8

78,4

83,2

85,1

77,3

85,0

77,2

-

9,1

Korn Barley

4,2

83,5

76,0

80,0

83,3

74,7

80,6

75,5

-

6,4

Havre Oats

2,4

86,7

79,5

87,7

87,3

77,2

90,2

82,3

-

8,7

Råg Rye

0,6

88,6

79,4

82,4

89,1

79,2

83,7

77,2

-

7,8

Rågvete Triticale

0,5

81,1

75,4

86,3

81,5

75,2

88,1

80,0

-

9,2

Spannmål Cereals

12,6

84,8

77,8

83,1

85,0

76,4

84,6

77,7

-

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

110,3

54,4

77,4

63,2

56,1

73,6

52,7

-

28,4

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,9

101,5

111,0

101,9

101,5

111,0

107,4

-

3,3

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

89,7

87,6

96,5

89,7

87,6

96,5

92,1

-

4,6

Rotfrukter Root crops

7,9

105,3

77,5

93,6

82,1

78,3

91,8

79,6

-

13,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

90,6

102,6

107,6

83,9

86,6

110,0

106,2

-

3,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

86,7

71,9

97,8

130,1

68,3

109,2

120,1

+

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

99,8

100,6

102,7

97,2

101,4

102,1

94,1

-

7,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

78,0

91,9

115,8

78,2

91,8

115,2

116,4

+

1,0

Hö och halm Hay and straw

2,7

131,1

125,4

126,9

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

113,8

114,5

123,2

99,1

125,3

113,2

116,9

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

95,6

87,6

96,1

88,7

86,7

95,6

89,5

-

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

82,3

70,8

73,2

82,5

63,0

73,3

73,3

±

0,0

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

73,0

71,0

71,8

67,9

70,0

69,1

68,8

-

0,5

Svin Pigs

14,8

77,0

87,4

102,1

88,1

93,2

103,8

86,0

-

17,2

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

76,8

70,0

71,4

68,5

66,9

69,6

72,8

+

4,6

Fjäderfä Poultry

2,7

90,5

89,9

93,2

90,6

89,9

97,9

94,6

-

3,4

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

99,6

97,5

105,3

105,7

100,5

101,3

+

0,8

Ägg Eggs

2,9

92,3

97,7

104,4

86,4

102,3

104,5

107,4

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

89,0

91,1

94,0

93,3

95,5

95,6

92,0

-

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

91,3

90,0

94,7

91,8

92,6

95,6

91,2

-

4,7