Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0211, korrigerad version 2002-12-20

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) för EU-länderna och EU totalt.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Juli

2000

Juli

2001

Juli

2002

Juli

Föränd-
ring, %
Juli 01-
Juli 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

89,7

95,5

99,4

96,3

-

3,1

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,6

81,9

101,8

100,2

96,4

-

3,8

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,3

90,6

99,6

104,7

93,0

-

11,2

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

91,4

96,8

100,5

93,8

-

6,7

Grekland Greece

108,9

113,1

120,3

103,6

107,2

118,3

114,9

-

2,9

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

84,8

89,8

97,7

91,6

-

6,2

Frankrike France

96,6

98,2

101,6

93,3

97,0

100,2

96,1

-

4,1

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

85,1

92,4

96,7

90,6

-

6,3

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

90,6

95,8

99,1

100,4

+

1,3

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

93,5

94,6

97,0

92,8

-

4,3

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

92,2

103,4

103,5

110,9

+

7,1

Österrike Austria

91,0

97,3

103,6

85,0

89,6

95,4

96,9

+

1,6

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

95,1

106,9

114,3

98,7

-

1,4

Finland Finland

93,3

97,3

101,8

81,1

96,4

100,8

99,4

-

1,4

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

91,7

91,6

92,8

89,5

-

3,6

Storbritannien United Kingdom

74,8

73,5

79,2

79,1

77,8

82,1

79,7

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i EU, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in the EU and the national index, which is due to a slight differ in the weights.