Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

11. Genomsnittliga avräkningspriser vid slakt av husdjur (kronor per 100 kg).

11. Mean producer prices for slaughtered livestock (SEK per 100 kg).

 

 

1996

 

1997

 

1998

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999
Nov

 

2000
Nov

 

2001
Nov

 

2002
Nov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

2 128

1 637

1 644

2 075

1 837

1 914

1 955

1 840

1 834

1 896

Stut Bullocks

2 094

2 026

2 097

1 990

1 967

1 982

1 913

1 915

1 824

1 836

Tjur Bulls

2 197

2 071

2 209

2 091

2 029

2 029

1 966

1 977

1 851

1 861

Kviga Heifers

1 903

1 799

1 911

1 799

1 841

1 854

1 689

1 773

1 694

1 716

Ko Cows

1 632

1 591

1 619

1 467

1 533

1 511

1 448

1 048

962

960

Storboskap Adult cattle

1 955

1 861

1 953

1 819

1 829

1 826

1 668

1 737

1 635

1 611

Svin Pigs

1 239

1 298

1 008

940

1 080

1 274

1 115

1 173

1 291

1 079

Häst Horses

576

649

716

743

702

669

730

674

661

724

Får Sheep

705

551

485

399

398

427

387

394

441

338

Lamm Lamb

2 223

2 249

2 217

2 306

2 080

2 082

1 901

1 595

1 802

1 971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anm. Fritt gård, exklusive leveranstillägg och efterlikvider. Ex-farm, excl. bonuses and final price adjustments.