Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

1999200020011999


Nov

2000


Nov

2001


Nov

2002


Nov

Föränd-
ring, %
1
Nov 01-
Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

100,7

101,6

103,0

100,7

101,5

104,5

104,8

+

0,5

Mjukt bröd Bread

13,6

94,1

96,1

97,3

94,6

96,4

99,0

101,3

+

2,3

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

96,5

76,5

81,1

83,5

73,2

87,1

82,6

-

4,9

Socker Sugar

1,4

95,9

95,2

97,6

95,3

95,6

100,3

101,7

+

1,4

Margarin Margarine

4,8

97,9

97,6

96,7

98,1

97,5

96,5

100,3

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

96,5

95,8

96,7

95,3

95,7

98,6

99,5

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

100,8

102,5

104,8

101,5

103,3

106,2

111,5

+

5,0

Grädde Cream

3,8

93,7

93,5

94,9

94,1

92,8

95,7

98,9

+

3,0

Smör Butter

0,8

103,7

104,3

103,5

104,8

104,3

103,5

107,2

+

3,6

Ost Cheese

10,5

101,5

102,8

104,3

102,0

103,1

107,9

108,8

+

0,9

Glass Ice cream

3,5

99,3

99,2

98,2

99,7

97,8

97,5

98,6

+

1,2

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

99,8

101,0

102,3

100,4

101,2

104,1

107,2

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

95,0

93,7

97,8

94,6

93,0

100,5

100,8

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

83,6

85,1

92,2

83,3

84,6

92,7

91,4

-

0,7

Griskött Pig meat

4,5

83,6

87,1

98,4

87,4

87,9

100,3

97,4

-

2,4

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,1

93,4

94,7

94,5

93,1

96,4

94,5

-

2,1

Annat kött Other meat

1,2

102,3

104,4

111,1

102,4

102,1

112,6

120,5

+

7,1

Kött Meat

12,4

85,4

87,5

94,1

87,1

87,3

95,4

94,7

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

93,2

94,0

97,9

94,2

94,0

100,8

99,8

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

89,3

90,5

95,3

90,7

90,4

97,7

96,9

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

93,9

95,1

98,3

94,9

95,0

100,4

101,3

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

94,9

95,4

97,8

95,1

95,4

99,8

100,6

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.