Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

 

2000

 

2001

 

1999

Sep

2000

Sep

2001

Sep

2002

Sep

Föränd-
ring, %
Sep 01-
Sep 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,0

105,6

109,5

101,7

107,5

110,3

110,3

±

0,0

Belgien Belgium

101,2

108,2

109,4

100,5

107,6

109,6

109,5

-

0,0

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

98,1

104,0

113,0

109,3

-

3,4

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

101,4

108,9

110,2

109,7

-

0,5

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

114,8

122,1

123,5

127,4

+

3,2

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

105,3

111,9

113,9

115,5

+

1,4

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

102,5

107,6

109,4

109,4

±

0,0

Irland Ireland

103,0

108,9

114,3

105,0

111,7

115,9

118,1

+

1,9

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

100,0

105,8

107,7

108,6

+

0,8

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

109,5

114,9

118,2

118,1

-

0,0

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

103,1

111,0

117,0

117,3

+

0,3

Österrike Austria

101,5

104,6

106,9

102,2

106,0

105,8

106,6

+

0,8

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

94,5

100,2

109,1

106,1

-

2,8

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

102,4

111,0

110,6

111,0

+

0,4

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,9

104,3

109,7

115,6

117,0

+

1,2

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

96,7

94,6

98,7

102,6

100,5

-

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.