Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

2000

 

2001

 

2002

 

1999

Dec

2000

Dec

2001

Dec

2002

Dec

Föränd-
ring, %
Dec 01-

Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,3

105,5

111,2

115,3

117,9

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

91,8

91,9

93,8

95,4

92,1

-

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

102,8

103,9

109,6

111,9

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

95,0

95,7

99,6

100,6

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

101,9

103,0

105,8

108,0

+

2,3

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

102,6

103,6

106,2

108,6

+

2,4

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

95,3

95,8

100,3

100,6

+

0,6

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

95,7

95,9

101,3

100,8

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1