Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

2000


2001


2002


1999

Dec

2000

Dec

2001

Dec

2002

Dec

Föränd-
ring, %
Dec 01-
Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

78,7

85,9

79,5

86,8

80,4

-

7,3

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,2

83,5

79,2

82,8

77,3

-

6,7

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,4

88,5

79,5

96,0

86,4

-

10,0

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,2

90,3

80,2

86,3

81,6

-

5,5

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

79,6

83,1

79,2

89,8

80,7

-

10,2

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

78,8

85,7

79,4

87,3

80,6

-

7,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

63,1

63,6

81,8

60,3

-

26,2

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

82,1

82,0

95,8

83,2

-

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,2

124,0

146,8

126,9

129,4

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

115,6

62,0

110,3

104,8

-

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,9

90,4

88,4

87,1

91,2

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

117,0

123,4

+

6,2

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

98,7

125,7

113,8

119,2

+

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

91,9

92,4

94,2

97,8

93,7

-

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

73,4

75,7

72,1

73,3

75,0

+

2,3

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

68,6

71,0

73,0

67,3

66,8

-

0,8

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

88,9

89,2

95,5

101,6

87,6

-

13,7

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,1

68,5

66,9

75,5

72,8

-

3,5

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

89,9

98,2

93,0

-

5,3

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

97,5

99,5

99,6

99,9

99,1

99,9

+

0,8

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

97,5

101,8

106,1

108,4

+

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

91,8

91,6

93,7

94,2

91,3

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

91,8

91,9

93,8

95,4

92,1

-

3,5