Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

2000


2001


2002


1999

Dec

2000

Dec

2001

Dec

2002

Dec

Föränd-
ring, %
1
Dec 01-
Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

14,8

97,2

99,8

105,7

96,8

97,4

103,2

106,5

+

3,3

Mjukt bröd Bread

13,5

109,8

110,2

113,2

108,0

110,3

110,6

113,8

+

2,8

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,6

82,5

123,4

125,7

81,6

122,3

130,7

125,9

-

3,7

Socker Sugar

 

92,8

96,3

S

92,8

92,8

105,4

S

 

 

Margarin Margarine

 

106,8

105,0

S

110,1

100,8

105,5

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,7

102,2

106,8

111,9

100,6

103,4

109,2

112,6

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

15,2

110,4

112,6

117,7

109,6

111,1

113,9

118,7

+

4,3

Grädde Cream

 

105,5

105,9

S

105,2

105,6

105,7

S

 

 

Smör Butter

 

117,7

118,0

S

117,6

117,9

118,2

S

 

 

Ost Cheese

 

107,4

109,4

S

106,6

106,7

114,6

S

 

 

Glass Ice cream

 

103,7

104,6

S

101,9

107,6

103,2

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

32,8

106,6

108,3

113,4

105,9

107,1

110,3

113,6

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,5

86,0

95,6

102,5

90,8

86,6

97,3

108,2

+

11,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,5

104,2

110,5

111,6

105,5

106,0

109,2

112,3

+

2,8

Griskött Pig meat

4,6

102,7

118,3

110,1

107,6

108,1

118,1

106,7

-

9,6

Fjäderfäkött Poultry meat

 

95,2

97,1

S

91,6

94,5

101,3

S

 

 

Annat kött Other meat

 

106,8

112,9

S

105,2

101,4

117,8

S

 

 

Kött Meat

12,7

102,0

110,7

109,2

104,5

103,9

112,3

108,3

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,2

99,4

107,1

110,6

100,7

101,7

108,7

111,6

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

100,1

108,1

109,6

102,7

102,2

109,6

109,7

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,3

102,6

107,9

111,0

103,8

104,0

109,6

111,3

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,8

103,9

109,6

111,9

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.