Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %
Weights, %

2000


2001


2002


1999

Dec

2000

Dec

2001

Dec

2002

Dec

Föränd-
ring, %
1
Dec 01-
Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

15,0

101,6

103,0

104,9

101,3

101,7

104,4

104,1

-

0,2

Mjukt bröd Bread

13,6

96,1

97,3

100,4

94,2

96,2

99,1

101,4

+

2,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,3

76,5

81,1

85,4

83,1

74,8

89,4

82,9

-

7,0

Socker Sugar

1,4

95,2

97,6

101,3

95,3

95,5

100,5

101,6

+

1,1

Margarin Margarine

4,8

97,6

96,7

100,0

98,3

96,7

96,2

99,8

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

37,0

95,8

96,7

99,3

95,2

95,7

98,8

99,2

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,5

102,5

104,8

110,3

101,6

103,4

106,3

111,4

+

4,8

Grädde Cream

3,8

93,5

94,9

98,0

93,6

94,4

95,6

98,9

+

3,2

Smör Butter

0,8

104,3

103,5

107,1

105,5

104,5

103,4

108,0

+

4,3

Ost Cheese

10,5

102,8

104,3

108,6

102,6

103,4

106,5

109,0

+

2,5

Glass Ice cream

3,5

99,2

98,2

98,4

99,0

98,7

98,6

98,7

+

0,3

Mejeriprodukter
Dairy products

32,1

101,0

102,3

106,5

100,5

101,6

103,8

107,3

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

94,6

94,6

97,8

102,8

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,4

85,1

92,2

91,9

83,3

84,2

92,0

89,8

-

1,8

Griskött Pig meat

4,5

87,1

98,4

99,2

87,2

89,0

100,1

99,4

-

0,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,3

93,4

94,7

96,9

92,7

92,6

95,3

94,8

-

0,6

Annat kött Other meat

1,2

104,4

111,1

118,2

103,9

106,7

116,1

119,6

+

3,0

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

87,0

88,1

95,3

94,9

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

16,7

94,0

97,9

100,4

93,8

94,6

100,4

99,8

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

29,1

90,5

95,3

97,8

90,4

91,2

97,3

96,9

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,0

95,1

98,3

101,4

94,8

95,7

100,0

101,4

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

95,0

95,7

99,6

100,6

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.