Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

 

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

 

 

 


Jan


Jan


Jan


Jan

Jan 02-
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,3

106,8

111,8

116,4

119,7

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

91,8

87,9

92,4

94,6

91,2

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

102,5

104,4

110,0

111,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

94,6

95,1

99,6

100,4

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

101,2

102,7

105,5

108,3

+

2,8

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

101,7

103,4

106,0

108,9

+

2,9

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

95,0

95,5

102,2

101,2

-

0,7

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

95,4

96,3

105,2

101,9

-

2,9