Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %1

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 02 -
Jan 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,2

98,6

104,4

105,9

+

1,4

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

108,2

109,0

112,5

114,6

+

2,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

81,6

120,6

130,7

128,5

-

1,7

Socker Sugar

 

92,8

96,3

S

92,8

92,8

S

S

 

 

Margarin Margarine

 

106,8

105,0

S

110,1

104,4

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

101,9

105,5

110,5

112,8

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

109,7

111,1

113,9

118,7

+

4,3

Grädde Cream

 

105,5

105,9

S

105,2

105,9

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,0

117,2

S

124,3

+

6,3

Ost Cheese

 

107,4

109,4

S

112,9

106,9

S

S

 

 

Glass Ice cream

 

103,7

104,6

S

100,9

104,5

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

107,7

106,9

110,9

113,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

81,9

81,8

99,3

103,0

+

3,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

104,0

104,0

109,6

113,8

+

3,8

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

102,0

108,5

115,7

105,5

-

8,8

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

91,1

94,2

S

96,3

-

5,4

Annat kött Other meat

 

106,8

112,9

S

107,3

101,3

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

100,9

103,4

111,1

107,4

-

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

99,2

101,9

109,0

111,2

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

99,5

102,2

109,4

109,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

102,7

103,7

109,6

111,0

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,5

104,4

110,0

111,7

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.