Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0303

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999

2000

2001

2002

Föränd-
ring, %

 

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 01-
Okt 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,7

94,4

97,7

101,0

99,7

-

1,3

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,8

88,9

100,5

102,5

98,7

-

3,7

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,1

90,1

98,0

102,6

92,4

-

9,9

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

90,1

98,8

101,1

94,1

-

6,9

Grekland Greece

108,9

113,1

120,3

112,8

111,8

121,1

128,7

+

6,3

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

92,7

96,3

96,4

95,2

-

1,2

Frankrike France

96,6

98,2

101,6

97,5

99,2

99,7

98,5

-

2,4

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

83,0

91,5

92,3

88,0

-

4,6

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

100,2

100,1

108,0

110,9

+

2,7

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

98,1

100,2

102,6

98,0

-

4,5

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

102,9

108,6

109,8

107,7

-

1,9

Österrike Austria

91,0

97,3

103,6

83,0

89,2

93,8

93,7

-

0,1

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

105,0

104,8

104,2

109,6

+

5,2

Finland Finland

93,3

96,9

101,9

83,5

98,9

106,1

99,4

-

6,4

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

91,7

92,8

95,0

91,6

-

3,6

Storbritannien United Kingdom

74,5

73,1

78,5

72,7

74,7

79,6

76,0

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.