Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %

 

Weights, %

 

 

 

Febr

Febr

Febr

Febr

Febr 02-
Febr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

96,3

105,7

105,6

94,2

106,6

105,1

108,4

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

149,3

154,5

154,6

143,1

151,7

149,1

173,2

+

16,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

94,0

111,4

105,0

87,2

111,2

107,4

104,9

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

83,5

84,1

83,8

86,1

83,1

84,3

83,7

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

94,4

103,5

106,6

93,1

99,5

108,7

102,7

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

122,5

128,3

135,9

120,6

126,7

130,4

142,2

+

9,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

106,7

109,1

111,8

104,4

108,0

110,0

113,4

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

110,8

116,3

120,5

110,2

113,0

119,2

122,7

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

114,2

115,7

119,1

113,5

115,0

117,9

122,6

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

108,9

116,0

118,0

106,4

113,9

117,2

120,7

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

108,4

111,8

116,1

108,2

110,4

115,5

118,9

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

105,1

107,6

110,1

103,2

106,5

108,6

111,8

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

107,7

110,9

114,8

107,1

109,6

114,0

117,3

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

114,9

117,3

106,6

113,0

116,5

120,0

+

3,0