Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.

1995 = 100

 

Vägnings-

tal, %

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Föränd-
ring, %1

 

Weights, %

 

 

 

Febr

Febr

Febr

Febr

Febr 02 -
Febr 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,2

101,6

103,0

104,9

101,4

102,0

104,2

104,5

+

0,5

Mjukt bröd Bread

15,8

96,1

97,3

100,4

95,8

95,5

99,8

100,1

+

1,0

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

76,5

81,1

85,4

81,4

74,5

85,9

82,1

-

4,4

Socker Sugar

1,2

95,2

97,6

101,3

95,7

96,2

100,5

101,9

+

1,4

Margarin Margarine

4,5

97,6

96,7

100,0

97,7

97,2

100,3

101,2

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

36,8

95,8

96,7

99,3

95,9

95,1

98,8

99,0

+

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,2

102,5

104,8

110,3

101,6

103,4

106,4

114,7

+

7,8

Grädde Cream

3,6

93,5

94,9

98,0

91,9

93,2

97,1

92,3

-

5,0

Smör Butter

1,0

104,3

103,5

107,1

104,1

103,1

107,4

104,6

+

2,7

Ost Cheese

10,2

102,8

104,3

108,6

102,8

102,8

107,5

110,5

+

3,0

Glass Ice cream

3,4

99,2

98,2

98,4

100,3

97,4

97,6

98,3

+

0,9

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

101,0

102,3

106,5

100,6

101,0

104,4

108,1

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

93,9

95,9

100,2

102,7

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

3,8

85,1

92,2

91,9

83,3

87,5

90,7

92,2

+

1,5

Griskött Pig meat

4,8

87,1

98,4

99,2

84,2

89,2

99,6

96,9

-

2,4

Fjäderfäkött Poultry meat

2,7

93,4

94,7

96,9

91,9

92,9

97,6

94,6

-

2,9

Annat kött Other meat

1,1

104,4

111,1

118,2

102,4

109,3

118,4

119,6

+

1,5

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

85,6

89,1

95,7

94,6

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,6

94,0

97,9

100,4

94,3

94,8

100,8

99,8

-

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

90,5

95,3

97,8

90,0

91,6

97,9

96,9

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,2

95,1

98,3

101,4

94,6

95,8

100,4

101,8

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

95,2

95,5

99,8

100,7

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.