Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0304

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Produktionsmedelsprisindex (PM-index) inom EU.

6. Input Price Index for the EU market.

1995 = 100

 

1999

2000

2001

1999

2000

2001

2002

Föränd-
ring, %

 

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

 

Nov 01 -
Nov 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

101,0

105,6

109,5

102,3

108,4

110,0

110,1

+

0,1

Belgien Belgium

101,2

108,2

109,2

101,3

109,6

108,6

109,4

+

0,7

Danmark Denmark

102,7

105,7

112,9

99,0

105,3

113,6

110,0

-

3,2

Tyskland Germany

100,8

106,8

110,1

101,6

109,6

109,5

109,0

-

0,5

Grekland Greece

114,3

120,5

123,4

115,8

123,9

122,7

127,8

+

4,2

Spanien Spain

105,3

111,0

113,1

106,7

113,8

113,4

115,6

+

1,9

Frankrike France

101,8

106,1

109,1

103,3

108,6

108,9

109,1

+

0,2

Irland Ireland

103,0

108,9

114,4

105,1

113,7

115,9

118,1

+

1,9

Italien Italy

100,4

104,2

108,3

101,5

107,2

108,7

109,5

+

0,7

Luxemburg Luxembourg

109,4

114,4

118,5

103,8

110,0

110,9

112,1

+

1,1

Nederländerna Netherlands

102,8

108,8

116,7

104,1

113,3

116,8

118,1

+

1,1

Österrike Austria

101,5

104,6

107,0

101,7

106,6

105,8

106,0

+

0,2

Portugal Portugal

99,0

102,8

110,3

92,3

99,1

108,8

106,1

-

2,5

Finland Finland

101,8

107,7

108,9

103,6

111,8

109,6

110,3

+

0,6

Sverige Sweden1

104,5

108,6

114,9

104,9

111,2

115,4

116,9

+

1,3

Storbritannien United Kingdom

90,2

92,7

96,7

94,8

97,3

101,6

97,9

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.