Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

1995 = 100

2000

2001

2002

2000

2001

2002

2003

Diff, %

 

 

 

 


Mar


Mar


Mar


Mar

Mar 02-
Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

108,6

114,9

117,3

107,1

113,6

117,0

121,4

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

90,0

94,7

91,8

88,4

95,8

94,3

92,9

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

102,5

107,7

111,4

101,8

105,9

111,3

113,2

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products

95,4

97,8

100,6

94,9

96,3

100,3

101,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)
Consumer Price Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,8

107,1

102,2

103,9

106,7

109,8

+

3,1

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,9

105,4

107,6

102,7

104,5

107,2

110,6

+

3,2

Livsmedel, totalt Food, total

95,9

98,6

101,9

95,9

97,0

103,1

102,8

+

0,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

96,4

99,7

103,4

94,9

95,8

106,1

104,5

-

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1