Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 02-Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

78,7

84,0

80,4

83,3

80,2

-

3,8

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,0

82,4

81,6

81,1

76,1

-

6,2

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,4

87,4

82,4

82,1

73,5

-

10,5

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,2

89,8

82,5

83,6

83,7

+

0,2

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

79,6

81,8

81,9

89,3

81,6

-

8,6

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

78,7

84,3

81,3

82,6

77,8

-

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

53,7

66,6

76,4

64,2

-

16,0

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

107,2

101,9

101,5

111,0

107,2

-

3,5

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

89,7

87,6

96,5

92,0

-

4,7

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,0

77,5

83,5

93,1

85,1

-

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,2

131,8

156,1

134,9

137,6

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

114,9

62,4

105,7

100,5

-

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

101,2

103,4

106,8

109,4

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

76,8

92,9

118,2

122,3

+

3,5

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

109,2

141,5

112,2

117,2

+

4,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

98,7

125,7

114,2

118,8

+

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

91,9

93,1

98,2

98,7

96,1

-

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

73,4

73,8

73,3

73,3

76,7

+

4,6

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

68,6

71,8

74,8

67,8

72,6

+

6,6

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

88,9

78,8

105,3

93,2

80,8

-

13,4

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,1

80,4

75,0

87,0

89,4

+

2,7

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

91,0

98,2

93,0

-

5,3

Mjölk Cow's milk

33,8

99,6

97,5

99,5

93,2

96,1

98,3

100,6

+

2,4

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

94,8

107,4

106,3

110,0

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

91,8

86,1

94,6

92,0

91,2

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

91,8

88,4

95,8

94,3

92,9

-

1,5