Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 02-Mar 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,2

101,6

103,0

104,9

101,5

102,0

104,8

104,0

-

0,6

Mjukt bröd Bread

15,8

96,1

97,3

100,4

95,8

96,4

99,5

100,3

+

1,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

76,5

81,1

85,4

82,0

76,3

89,9

80,6

-

10,4

Socker Sugar

1,2

95,2

97,6

101,3

95,3

96,6

101,1

101,6

+

0,6

Margarin Margarine

4,5

97,6

96,7

100,0

98,0

97,2

99,7

101,7

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

36,8

95,8

96,7

99,3

96,1

95,6

99,2

98,8

-

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

13,2

102,5

104,8

110,3

101,6

103,5

109,1

116,4

+

6,6

Grädde Cream

3,6

93,5

94,9

98,0

93,3

94,0

97,8

94,7

-

3,2

Smör Butter

1,0

104,3

103,5

107,1

103,9

103,7

107,0

103,3

+

1,9

Ost Cheese

10,2

102,8

104,3

108,6

102,6

103,3

108,0

110,1

+

2,1

Glass Ice cream

3,4

99,2

98,2

98,4

98,6

96,8

98,9

98,2

-

0,5

Mejeriprodukter
Dairy products

31,4

101,0

102,3

106,5

100,4

101,2

105,8

108,9

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

93,7

97,8

101,0

94,0

97,7

100,1

102,3

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

3,8

85,1

92,2

91,9

84,1

92,0

91,4

94,1

+

2,8

Griskött Pig meat

4,8

87,1

98,4

99,2

83,4

95,0

98,5

99,3

+

1,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,7

93,4

94,7

96,9

93,1

94,1

97,9

93,3

-

4,6

Annat kött Other meat

1,1

104,4

111,1

118,2

104,2

111,6

117,5

115,9

-

0,9

Kött Meat

12,4

87,5

94,1

95,9

85,6

92,9

95,6

95,6

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,6

94,0

97,9

100,4

93,4

94,8

100,4

99,9

-

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

30,0

90,5

95,3

97,8

89,4

93,0

97,7

97,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

63,2

95,1

98,3

101,4

94,3

96,6

101,0

102,3

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

95,4

97,8

100,6

94,9

96,3

100,3

101,0

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.