Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0305

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Avräkningsprisindex (A-index) inom EU.

7. Output Price Index for the EU market.


1995 = 100


1999


2000


2001


1999


2000


2001


2002


Diff, %

 

 

 

 

Dec

Dec

Dec

Dec

Dec 01-
Dec 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU 15 EU 15

93,2

96,7

101,6

95,8

102,4

105,7

101,2

-

4,2

Belgien Belgium

90,0

99,4

101,8

91,9

103,8

103,9

95,9

-

7,6

Danmark Denmark

87,8

96,9

104,1

90,5

100,6

101,0

91,8

-

9,1

Tyskland Germany

89,8

95,4

101,0

91,8

98,5

100,0

94,9

-

5,1

Grekland Greece

108,9

113,1

120,3

111,8

114,0

132,5

125,4

-

5,3

Spanien Spain

93,3

97,6

102,0

99,2

101,5

107,5

99,9

-

7,0

Frankrike France

96,6

98,2

101,6

98,4

98,3

104,5

98,9

-

5,3

Irland Ireland

85,1

90,6

94,7

85,0

91,3

94,1

90,9

-

3,4

Italien Italy

96,8

99,1

104,0

99,7

105,0

109,0

109,3

+

0,3

Luxemburg Luxembourg

95,4

96,3

98,3

98,2

98,6

102,4

100,8

-

1,5

Nederländerna Netherlands

97,8

105,3

111,5

104,9

123,6

126,0

123,1

-

2,3

Österrike Austria

91,0

97,1

103,4

83,8

90,0

93,1

90,7

-

2,5

Portugal Portugal

99,0

103,8

110,5

98,3

110,0

104,6

102,2

-

2,2

Finland Finland

92,2

96,9

101,9

85,3

102,1

105,9

98,8

-

6,7

Sverige Sweden1

91,0

89,9

94,6

91,8

94,0

94,8

92,1

-

2,8

Storbritannien United Kingdom

74,5

73,1

78,5

74,6

78,2

83,4

77,7

-

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Eurostats databas, NewCronos. Source: Eurostats database, NewCronos.

1 Indextalen för Sverige i denna tabell, kan skilja sig något från det nationella indexet beroende på smärre viktskillnader. There can be a difference between the index for Sweden in this table and the national index, which is due to a slight differ in the weights.