Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0308

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 02-
Juli 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

96,3

105,7

105,6

94,2

106,6

105,1

109,1

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

149,3

154,5

154,6

142,3

160,4

152,5

158,3

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

94,0

111,4

104,9

94,2

116,4

109,5

112,5

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

83,5

84,1

83,7

82,9

84,3

83,6

84,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

94,4

103,5

106,5

95,5

103,3

106,9

99,8

-

6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

122,5

128,3

135,9

121,9

128,7

136,8

145,7

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

106,7

109,1

111,8

107,3

109,5

112,3

114,5

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

110,8

116,3

120,5

110,5

113,2

119,6

126,1

+

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

114,2

115,7

119,1

115,0

116,1

119,5

122,7

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

108,9

116,0

117,9

108,2

117,4

118,4

119,2

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

108,4

111,8

116,1

108,2

111,9

115,8

119,7

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

105,1

107,6

110,1

105,6

108,0

110,5

112,4

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

107,7

110,9

114,8

107,7

111,1

114,7

118,1

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

114,9

117,2

108,1

116,0

117,6

119,0

+

1,2