Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0309

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Aug

Aug

Aug

Aug

Aug 02-Aug 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,4

99,6

106,1

106,3

+

0,2

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

110,3

110,4

113,5

118,0

+

3,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

79,7

113,1

113,5

127,5

+

12,3

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

98,6

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

104,4

105,1

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

102,1

106,4

111,7

115,0

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

111,0

113,5

118,8

124,2

+

4,6

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,5

106,1

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,6

118,0

S

126,1

+

1,0

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

107,1

108,1

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

102,8

104,1

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,6

108,2

113,9

118,3

+

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

83,0

99,3

102,7

107,5

+

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

106,3

113,6

114,0

115,3

+

1,0

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

103,6

121,7

107,9

100,1

-

7,2

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

97,1

96,7

S

90,0

-

7,5

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

106,7

122,7

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

103,3

113,9

109,1

104,3

-

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

99,1

108,2

112,0

106,5

-

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

100,4

110,0

110,4

105,3

-

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

102,6

109,0

111,6

111,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,5

108,2

111,7

112,8

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.