Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 02-
Sep 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,0

96,3

105,7

105,6

95,8

106,5

106,0

110,0

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,5

149,3

154,5

154,6

159,0

160,3

156,5

164,7

+

5,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödsel och jordförbättringsmedel
Fertilizers, soil improvers

8,0

94,0

111,4

104,9

93,4

103,5

99,3

102,4

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

2,7

83,5

84,1

83,7

82,9

84,3

83,6

84,4

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

25,3

94,4

103,5

106,5

94,4

106,1

104,8

99,1

-

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av maskiner och redskap
Maintenance and repair of
plants

9,1

122,5

128,3

135,9

123,2

129,1

137,9

146,0

+

5,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av ekonomibyggnader
Maintenance and repair of
buildings

3,6

106,7

109,1

111,8

107,4

109,4

112,5

114,7

+

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärtjänster
Veterinary services

0,9

110,8

116,3

120,5

111,0

120,7

122,0

125,9

+

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga utgifter
General expenses

13,4

114,2

115,7

119,1

115,0

116,4

119,9

122,4

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande utgifter
Goods and services currently
consumed

78,5

108,9

116,0

117,9

110,3

117,1

117,5

118,9

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Machines and other equipments

16,8

108,4

111,8

116,1

108,3

111,1

116,0

119,7

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

4,7

105,1

107,6

110,1

105,7

107,8

110,7

112,6

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsvaror och -tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

21,5

107,7

110,9

114,8

107,7

110,4

114,8

118,2

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

108,6

114,9

117,2

109,7

115,7

116,9

118,7

+

1,5