Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 02-Sep 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

76,0

83,8

76,3

77,7

+

1,8

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

74,1

79,3

74,6

78,0

+

4,5

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

76,4

88,9

81,0

68,2

-

15,7

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

78,0

82,3

76,2

78,8

+

3,4

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

74,5

86,6

78,7

84,4

+

7,3

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

75,5

83,3

76,7

76,3

-

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

47,5

76,6

62,2

58,0

-

6,7

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

109,1

101,5

111,0

109,1

107,4

-

1,6

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

87,6

96,5

92,0

92,2

+

0,2

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,8

74,1

93,2

85,0

82,2

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,4

95,9

122,0

115,8

126,7

+

9,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

104,5

112,2

103,5

110,0

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

98,0

100,3

101,7

104,4

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

91,2

114,4

116,7

114,9

-

1,5

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

141,5

112,2

117,2

121,1

+

3,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

125,1

112,9

117,0

119,1

+

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,2

87,1

96,7

92,0

93,3

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

63,0

73,3

74,0

77,9

+

5,3

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

70,0

71,3

69,6

68,3

-

1,9

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

93,2

103,8

87,5

79,6

-

9,0

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

68,2

69,6

72,7

75,1

+

3,3

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

92,2

97,4

88,9

-

8,7

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

106,7

98,8

101,3

102,6

+

1,3

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

97,4

106,2

104,5

103,6

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

95,8

95,0

92,5

90,8

-

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

92,9

95,6

92,3

91,6

-

0,7