Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0310

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 02-Sep 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,1

99,5

106,1

106,9

+

0,8

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

110,2

110,4

113,6

118,1

+

3,9

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

75,7

107,1

121,2

125,9

+

3,8

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

98,6

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

103,9

105,6

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

101,7

106,1

112,2

115,3

+

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

111,0

113,8

118,7

124,2

+

4,6

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,9

106,1

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

118,2

118,0

S

126,3

+

1,1

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

106,2

107,7

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

105,3

103,3

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,7

108,0

113,7

117,5

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

89,4

97,0

98,5

112,1

+

13,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

106,4

110,7

112,8

114,6

+

1,6

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

105,3

120,9

107,0

101,0

-

5,7

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

96,3

98,2

S

89,3

-

1,9

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

107,0

118,1

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

104,0

112,7

107,1

104,3

-

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

98,8

107,8

111,9

105,8

-

5,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

100,4

109,3

109,5

104,8

-

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

103,0

108,4

111,1

110,8

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

102,6

107,7

111,6

112,5

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.