Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0311

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Okt

Okt

Okt

Okt

Okt 02-Okt 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

4,8

78,4

83,2

79,1

77,3

85,0

77,6

79,0

+

1,8

Korn Barley

4,2

76,0

80,0

76,3

74,7

80,6

75,8

78,4

+

3,5

Havre Oats

2,4

79,5

87,7

83,7

77,2

90,2

82,6

66,7

-

19,3

Råg Rye

0,6

79,4

82,4

77,5

79,2

83,7

77,7

79,0

+

1,6

Rågvete Triticale

0,5

75,4

86,3

80,0

75,2

88,1

80,0

84,4

+

5,6

Spannmål Cereals

12,6

77,8

83,1

79,0

76,4

84,6

78,0

76,7

-

1,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis
Potatoes for consumption

3,9

54,4

77,4

70,0

56,1

73,6

52,7

88,5

+

67,8

Sockerbetor Sugar beet

3,5

101,5

111,0

109,1

101,5

111,0

109,1

107,4

-

1,6

Potatis för stärkelse
Potatoes for starch

0,5

87,6

96,5

92,0

87,6

96,5

92,0

92,2

+

0,2

Rotfrukter Root crops

7,9

77,5

93,6

88,8

78,3

91,8

80,3

97,2

+

21,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köksväxter Fresh vegetables

4,0

102,6

107,6

106,4

86,6

110,0

106,2

107,0

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt och bär
Fruit and berries

1,0

71,9

97,8

80,1

68,3

109,2

120,1

104,4

-

13,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommor och plantskoleväxter
Flowers and tree-nursery
products

4,1

100,6

102,7

104,6

101,4

102,1

104,4

111,0

+

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxter Oil seeds

1,3

91,9

115,8

120,5

91,8

115,2

117,5

116,7

-

0,7

Hö och halm Hay and straw

2,7

125,4

126,9

114,7

141,5

112,2

117,2

121,1

+

3,4

Övriga vegetabilier
Other crop products

4,0

114,5

123,2

116,6

125,3

113,2

117,3

119,7

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,6

87,6

96,1

92,2

86,7

95,6

91,1

95,2

+

4,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalv Calves

0,4

70,8

73,2

74,1

63,0

73,3

74,0

77,9

+

5,3

Storboskap Cattle excl. calves

11,5

71,0

71,8

69,4

70,0

69,1

69,6

64,4

-

7,5

Svin Pigs

14,8

87,4

102,1

90,5

93,2

103,8

87,5

81,1

-

7,3

Får och lamm Sheep and lambs

0,3

70,0

71,4

76,8

66,9

69,6

73,5

72,4

-

1,5

Fjäderfä Poultry

2,7

89,9

93,2

96,9

89,9

97,9

94,6

88,7

-

6,3

Mjölk Milk

33,8

99,6

97,5

99,5

105,7

100,5

101,3

99,3

-

2,0

Ägg Eggs

2,9

97,7

104,4

106,4

102,3

104,5

107,4

107,3

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier
Animals and animal products

66,4

91,1

94,0

92,2

95,5

95,6

92,5

88,9

-

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

90,0

94,7

92,2

92,6

95,6

92,0

91,0

-

1,1