Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


1995 = 100

Vägnings-

tal, %


2000


2001


2002


2000


2001


2002


2003


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Nov

Nov

Nov

Nov

Nov 02-Nov 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

13,0

97,2

99,8

105,7

97,4

102,7

106,6

106,0

-

0,6

Mjukt bröd Bread

15,6

109,8

110,2

113,2

110,1

110,5

113,6

118,2

+

4,1

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

82,5

123,4

125,7

84,7

130,7

125,9

125,9

-

0,0

Socker Sugar

S

92,8

96,3

S

92,8

105,4

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

106,8

105,0

S

104,2

105,1

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

35,6

102,2

106,8

111,9

102,2

108,8

112,6

114,9

+

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,8

110,4

112,6

117,7

111,1

113,9

118,7

124,2

+

4,6

Grädde Cream

S

105,5

105,9

S

105,7

105,8

S

S

 

 

Smör Butter

0,9

117,7

118,0

S

117,7

118,0

S

125,7

+

0,8

Ost Cheese

S

107,4

109,4

S

106,7

113,3

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

103,7

104,6

S

102,8

107,6

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,9

106,6

108,3

113,4

106,5

110,5

113,4

117,4

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,6

86,0

95,6

101,1

92,1

96,4

98,4

112,6

+

14,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,0

104,2

110,5

111,6

103,4

106,9

110,9

107,9

-

2,7

Griskött Pig meat

4,9

102,7

118,3

110,1

106,7

119,1

106,3

103,8

-

2,3

Fjäderfäkött Poultry meat

2,8

95,2

97,1

S

94,0

99,7

S

91,9

-

5,1

Annat kött Other meat

S

106,8

112,9

S

107,1

121,8

S

S

 

 

Kött Meat

12,9

102,0

110,7

109,2

103,1

111,9

107,3

104,0

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

99,4

107,1

110,6

101,5

110,1

111,5

107,8

-

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

31,0

100,1

108,1

109,6

101,8

110,5

109,3

105,8

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

64,4

102,6

107,9

110,9

103,7

110,1

110,8

111,3

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

107,7

111,4

103,3

109,8

111,6

112,7

+

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.