Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.

1. Price Indices in the Food Sector.

2000 = 100

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2004

Diff, %

 

 

 

 


Jan


Jan


Jan


Jan

Jan 03-
Jan 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

105,2

107,2

109,3

103,3

106,6

108,3

111,6

+

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

105,1

102,1

100,8

102,5

105,7

101,9

101,3

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J)
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products

105,0

108,6

109,9

101,8

107,3

109,0

108,8

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)1
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products1

102,5

105,5

106,5

99,6

104,4

105,5

106,7

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)1
Consumer Price Index1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,6

106,6

100,3

103,1

105,8

106,6

+

0,8

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,4

104,6

106,7

100,4

103,0

105,8

106,6

+

0,8

Livsmedel, totalt Food, total

102,9

106,2

106,6

99,6

106,6

105,5

106,4

+

1,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,4

107,1

106,7

99,8

109,2

105,6

106,1

+

0,8

Totalt exkl moms, Total excl VAT

102,5

105,5

106,5

99,6

104,4

105,5

106,7

+

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices