Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0403

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Jan

Jan

Jan

Jan

Jan 03-
Jan 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

102,9

103,7

106,9

100,4

102,9

105,1

106,4

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

108,4

108,7

117,2

104,6

107,5

116,2

119,1

+

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

118,9

111,9

114,1

115,8

114,5

107,3

119,7

+

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and pesticides

3,0

100,7

100,5

100,7

99,3

101,0

100,5

100,8

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

105,0

108,8

112,9

101,8

109,8

110,8

116,2

+

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

108,1

110,0

106,0

105,2

110,9

106,6

109,0

+

2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

103,5

111,1

118,6

102,2

106,6

115,8

123,0

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

102,3

104,8

107,2

101,3

102,9

106,2

107,8

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

100,3

103,0

105,6

100,3

101,7

105,4

106,8

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services currently
consumed

79,1

105,9

107,4

109,4

103,8

106,9

108,3

111,7

+

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

102,9

106,8

109,7

101,5

106,0

108,9

112,4

+

3,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

102,3

104,7

107,0

101,3

103,1

106,2

107,5

+

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar, varor och tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

20,9

102,7

106,3

109,0

101,4

105,2

108,2

111,1

+

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT INPUT TOTAL

100,0

105,2

107,2

109,3

103,3

106,6

108,3

111,6

+

3,0