Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Produktionsmedelsprisindex (PM-index).

2. Input Price Index.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 03-
Feb 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsäde Seeds

5,9

103,0

103,7

106,9

103,2

102,6

105,7

107,0

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi och smörjmedel
Energy and lubricants

10,6

106,8

107,0

115,1

104,7

106,3

120,4

114,8

-

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gödnings- och jordförbättringsmedel
Fertilizers and soil improvers

6,8

118,9

112,0

116,4

118,9

114,5

111,4

124,4

+

11,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och bekämpningsmedel
Plant protection products and pesticides

3,0

100,7

100,5

100,7

99,3

100,9

100,5

100,8

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinärkostnader
Veterinary expenses

0,9

105,0

108,8

112,9

102,0

107,7

110,9

115,5

+

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder
Animal feedingstuffs

22,6

108,1

110,0

106,0

106,3

111,0

106,7

110,8

+

3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av utrustning
Maintenance of materials

8,1

103,5

111,1

118,6

102,2

106,6

116,2

123,4

+

6,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underhåll av byggnader
Maintenance of buildings

2,3

102,3

104,8

107,2

101,3

103,2

106,3

107,7

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra varor och tjänster
Other goods and services

18,9

100,3

102,9

105,6

100,5

101,9

105,8

106,7

+

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total insatsförbrukning
Goods and services currently
consumed

79,1

105,6

107,2

109,3

104,7

106,8

109,4

112,1

+

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskiner och redskap
Materials

15,3

103,1

107,2

110,2

101,8

106,5

109,4

113,3

+

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomibyggnader Buildings

5,6

102,3

104,7

107,0

101,3

103,4

106,4

107,4

+

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringar, varor och tjänster
Goods and services contri-
buting to investment

20,9

102,9

106,5

109,4

101,7

105,7

108,6

111,7

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT INPUT TOTAL

100,0

105,1

107,1

109,3

104,1

106,6

109,3

112,0

+

2,5