Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0404

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.

2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Feb

Feb

Feb

Feb

Feb 03 -Feb 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

103,5

109,6

103,5

119,2

+

15,2

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

105,0

107,5

98,4

111,4

+

13,1

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

102,8

120,4

104,4

79,7

-

23,6

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

103,1

110,7

104,7

97,3

-

7,1

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

106,7

114,7

102,0

120,7

+

18,3

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

103,8

111,3

102,5

109,2

+

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oilgenious fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

138,1

142,7

147,7

+

3,5

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

115,4

114,6

113,5

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

110,5

89,1

94,4

96,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

104,2

111,8

110,3

112,1

+

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

119,5

145,3

110,1

182,4

+

65,7

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

116,2

139,4

109,6

167,1

+

52,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

73,2

122,4

116,6

123,8

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

105,2

110,0

105,6

114,8

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

99,9

93,5

92,6

87,8

-

5,1

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

99,8

93,1

91,8

87,2

-

5,1

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

109,4

103,1

-

5,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

107,9

107,0

94,5

83,6

-

11,5

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

98,2

116,6

121,0

121,0

±

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

101,2

109,2

103,8

101,9

-

1,8

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

94,4

111,0

97,3

69,5

-

28,6

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

103,4

102,5

95,3

87,0

-

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,9

99,8

100,6

97,0

98,9

100,9

97,5

-

3,3

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

108,0

108,0

111,9

112,3

+

0,4

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

93,7

110,9

93,8

101,3

+

8,0

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

97,7

100,0

101,5

98,8

-

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

100,1

101,1

98,8

93,8

-

5,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT OUTPUT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

102,0

104,7

101,3

101,5

+

0,2