Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

1. Price Indices in the Food Sector.1

2000 = 100

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2004

Diff, %

 

 

 

 


Mar


Mar


Mar


Mar

Mar 03-
Mar 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

105,1

107,1

109,3

104,5

107,0

110,3

112,7

+

2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

105,1

102,1

100,8

103,3

102,8

100,9

102,4

+

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 2
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products2

105,0

108,6

109,9

103,3

108,5

110,4

109,5

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)2
Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products2

102,5

105,5

106,5

100,9

105,2

106,2

106,6

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)2
Consumer Price Index2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,6

106,6

101,5

104,2

107,3

107,1

-

0,1

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,4

104,6

106,7

101,5

104,1

107,4

107,2

-

0,1

Livsmedel, totalt Food, total

102,9

106,2

106,6

101,2

107,5

107,2

106,9

+

0,1

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,4

107,1

106,7

99,3

110,1

108,4

107,4

-

0,6

Totalt exkl moms, Total excl VAT

102,5

105,5

106,5

100,9

105,2

106,2

106,6

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.