Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0405

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Mar

Mar

Mar

Mar

Mar 03 -Mar 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

102,6

 

108,7

109,1

101,8

108,3

108,8

108,0

-

0,7

Mjukt bröd Bread

14,0

100,4

103,1

106,4

99,7

102,5

105,1

107,9

+

2,7

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

149,6

152,4

157,2

145,1

158,5

155,8

155,8

-

0,0

Socker Sugar

S

103,8

S

S

100,0

S

S

S

 

 

Margarin Margarine

S

98,3

S

S

98,3

S

S

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,5

104,5

109,5

111,9

103,6

109,3

111,2

112,1

+

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

102,0

106,6

111,7

100,6

105,6

112,3

112,2

-

0,1

Grädde Cream

S

100,4

S

S

100,3

S

S

S

 

 

Smör Butter

5,4

100,3

S

106,9

100,4

S

107,3

107,3

+

0,0

Ost Cheese

S

101,8

S

S

100,7

S

S

S

 

 

Glass Ice cream

S

100,9

S

S

99,9

S

S

S

 

 

Mejeriprodukter
Dairy products

31,7

101,7

106,4

110,1

100,6

106,2

111,2

111,0

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

111,1

117,7

127,4

105,8

124,4

129,9

128,7

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,3

106,1

107,1

108,4

108,6

106,1

107,7

105,9

-

1,7

Griskött Pig meat

5,5

115,1

107,1

99,8

113,0

109,3

98,0

94,1

-

4,0

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

102,0

S

98,3

100,8

S

101,5

101,0

-

0,5

Annat kött Other meat

S

105,7

S

S

100,6

S

S

S

 

 

Kött Meat

14,9

108,5

107,1

103,3

107,5

107,5

103,1

101,2

-

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

107,8

111,3

108,8

103,9

110,4

110,6

106,7

-

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,0

108,1

109,5

106,6

105,2

109,2

107,5

104,5

-

2,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,5

105,2

108,2

108,8

103,1

108,1

109,8

108,1

-

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,0

108,6

109,9

103,3

108,5

110,4

109,5

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.