Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 03 -Apr 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

102,1

106,0

103,5

120,3

+

16,3

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

105,8

105,7

98,2

109,2

+

11,2

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

104,9

105,1

93,5

79,2

-

15,2

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

104,6

106,8

105,8

98,6

-

6,8

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

107,7

113,8

102,7

122,1

+

18,8

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

103,8

106,1

100,5

109,3

+

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oilgenious fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

137,7

143,1

148,9

+

4,1

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

115,4

114,6

113,7

-

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

110,5

89,1

94,4

96,8

+

2,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter Vegetables and horticul-
tural products

9,4

104,7

103,9

104,4

100,8

100,2

98,2

106,1

+

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

131,5

143,7

117,3

187,7

+

60,1

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

125,7

138,1

115,3

171,3

+

48,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

73,2

122,4

116,6

123,8

+

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

105,4

106,4

102,5

113,8

+

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

100,5

93,5

101,7

89,5

-

12,0

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

100,4

93,1

101,2

88,9

-

12,2

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

111,8

103,1

-

7,8

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

116,6

108,8

89,3

93,2

+

4,4

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

110,2

130,4

132,9

136,4

+

2,6

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

101,2

109,2

103,8

102,9

-

0,9

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

98,0

114,0

97,0

68,3

-

29,6

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

107,8

103,6

96,5

92,2

-

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

93,3

98,5

100,6

94,5

-

6,0

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

109,1

110,4

111,9

110,2

-

1,5

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

91,5

112,8

92,6

111,1

+

19,9

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

94,4

100,0

101,1

96,3

-

4,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

100,1

101,5

99,1

94,5

-

4,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT OUTPUT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

102,1

103,3

100,4

101,6

+

1,3