Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0406

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J).1

5. Consumer Price Index, food from price regulated agricultural products.1


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %2

 

Weights, %

 

 

 

Apr

Apr

Apr

Apr

Apr 03 -Apr 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,9

101,3

103,3

102,4

100,6

102,9

102,3

102,1

-

0,0

Mjukt bröd Bread

14,2

101,2

104,4

105,3

100,0

104,4

105,2

105,7

+

0,5

Matpotatis
Potatoes for consumption

2,1

105,9

111,6

121,0

101,6

119,8

107,9

134,9

+

25,5

Socker Sugar

1,3

102,5

106,4

106,7

101,5

106,8

106,8

106,9

+

0,1

Margarin Margarine

4,2

99,1

102,5

104,0

97,5

102,9

104,2

104,8

+

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

34,6

101,0

103,6

104,3

99,6

104,0

103,6

105,1

+

1,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

12,8

102,2

107,6

113,2

100,4

107,9

113,8

113,1

-

0,5

Grädde Cream

3,4

101,5

104,8

108,4

98,4

105,1

108,3

108,9

+

0,5

Smör Butter

0,6

99,2

102,7

105,0

98,7

103,6

102,9

105,6

+

2,5

Ost Cheese

10,9

101,5

105,7

107,0

100,1

105,1

107,4

106,5

-

0,3

Glass Ice cream

3,6

99,0

99,2

99,4

98,6

99,5

99,1

100,9

+

1,8

Mejeriprodukter
Dairy products

31,3

101,3

105,4

108,5

99,8

105,5

108,8

108,6

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

2,1

104,4

107,8

110,2

102,8

106,8

109,1

112,2

+

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,2

108,1

107,9

109,9

111,1

105,7

110,8

109,9

-

0,2

Griskött Pig meat

5,3

112,9

113,9

112,8

116,8

112,1

110,4

110,7

+

0,6

Fjäderfäkött Poultry meat

3,6

101,4

103,7

100,5

99,4

104,1

100,1

99,6

-

0,4

Annat kött Other meat

1,3

106,5

113,3

112,9

101,4

111,8

110,0

112,8

+

2,7

Kött Meat

14,4

107,6

109,6

109,0

108,5

108,1

108,1

108,0

+

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

17,5

104,1

106,8

105,7

102,0

107,0

105,4

104,2

-

0,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

32,0

105,3

108,0

107,1

104,3

107,5

106,5

105,8

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

65,4

103,4

106,6

107,7

102,1

106,4

107,6

107,2

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

102,5

105,5

106,5

101,2

105,5

106,1

106,4

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.