Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0407

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Prisutveckling på vissa produktionsmedel (delindex från PM-index).

8. Price trends for certain means of production (elementary indices from Input Price Index).


2000 = 100


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

 

 

 

Maj

Maj

Maj

Maj

Maj 03 -
Maj 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Djurfoder, sammansatta
Animal feedingstuffs, compounds

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nöt Cattle

109,0

111,8

105,4

108,0

113,6

106,1

111,9

+

5,4

Svin Pigs

111,2

115,3

109,5

109,7

117,2

110,0

118,7

+

7,9

Fjäderfä Poultry

110,3

117,8

113,9

109,3

120,2

114,4

123,0

+

7,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Växtskydds- och ogräsmedel
Plant protection products

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampmedel Fungicides

105,4

108,9

106,1

106,7

109,3

105,4

103,6

-

1,8

Insektsmedel Insecticides

106,1

111,0

108,1

107,5

111,8

107,3

114,2

+

6,3

Ogräsmedel Herbicides

98,1

95,9

97,7

97,9

95,5

98,1

99,5

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsgödselmedel (mineralgödsel)
Fertilizers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkla gödselmedel Straight fertilizers

123,0

114,2

119,8

127,9

121,4

124,1

130,3

+

5,0

Sammansatta Compounds

114,6

109,6

112,8

119,6

113,7

117,7

119,7

+

1,7