Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0408

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Avräkningsprisindex (A-index).

3. Output Price Index.


2000=100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %

 

Weights, %

 

 

 

Juli

Juli

Juli

Juli

Juli 03-Juli 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vete Wheat

5,4

105,2

99,6

101,5

104,8

97,6

102,6

120,1

+

17,0

Korn Barley

2,4

103,6

97,5

97,7

107,0

97,5

98,4

103,8

+

5,5

Havre Oats

2,0

111,8

105,9

84,1

105,6

105,4

85,6

79,4

-

7,2

Råg Rye

0,4

104,7

96,7

96,3

104,1

97,9

99,8

98,5

-

1,3

Annan spannmål Other cereals

0,4

109,3

98,9

102,6

103,7

101,0

103,4

117,2

+

13,4

Spannmål Cereals

10,6

106,2

100,2

97,2

105,4

99,1

98,4

107,7

+

9,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oljeväxtfrö och oljehaltiga frukter
Oil seeds and oleaginous fruits

0,7

134,9

138,8

140,3

101,2

137,2

141,1

148,7

+

5,4

Sockerbetor Sugar beet

3,7

111,2

109,2

107,0

100,0

111,2

109,2

107,0

-

2,1

Andra industrigrödor
Other industrial crops

0,1

97,3

109,7

109,7

97,3

109,7

109,7

109,7

±

0,0

Industrigrödor Industrial crops

4,5

114,7

113,9

112,3

100,1

115,3

114,3

113,6

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foderväxter Forage plants

7,3

99,8

91,8

95,6

89,1

94,4

96,8

96,8

±

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grönsaker, blommor och plantskoleväxter
Vegetables and horticultural
products

9,4

104,7

103,9

104,4

111,1

108,6

104,2

93,3

-

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matpotatis Potatoes for consumption

3,2

142,9

128,5

137,2

145,5

126,1

140,5

165,2

+

17,6

Utsädespotatis Seed potatoes

0,3

106,7

123,0

111,8

107,8

124,4

110,6

110,6

±

0,0

Annan potatis Other potatoes

0,5

110,1

105,0

104,1

100,0

110,1

105,0

104,1

-

0,8

Potatis Potatoes

4,0

135,9

125,2

131,1

136,9

124,0

133,8

153,3

+

14,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frukt Fruits

1,1

135,4

109,4

158,3

101,0

96,3

152,8

132,6

-

13,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilieproduktion
crop output

36,9

109,7

104,2

106,1

106,3

105,2

107,0

108,4

+

1,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkreatur Cattle

10,0

98,2

94,5

93,3

99,9

94,8

96,7

91,8

-

5,2

- Storboskap Cattle excl. calves

9,6

98,0

94,1

92,6

99,8

94,4

96,6

91,5

-

5,3

- Kalv Calves

0,4

103,5

104,7

108,4

103,6

104,6

101,2

98,4

-

2,7

Svin Pigs

12,1

117,0

104,0

90,2

120,9

99,2

87,1

94,9

+

9,0

Får och getter Sheep and goats

0,3

101,2

109,9

114,7

106,8

128,1

138,2

138,1

-

0,0

Fjäderfä Poultry

3,1

103,4

108,0

102,1

102,4

109,2

102,9

102,9

±

0,0

Andra djur Other animals

1,4

100,2

105,9

90,3

102,3

112,5

97,0

69,9

-

28,0

Djur Animals

26,9

107,4

101,1

93,0

109,9

99,7

93,6

93,9

+

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

32,1

97,2

99,8

100,6

98,1

99,6

101,9

94,5

-

7,3

Ägg Eggs

2,8

106,3

108,6

111,6

106,4

107,3

110,1

107,6

-

2,3

Andra animaliska produkter
Other animal products

1,3

102,0

107,2

95,7

106,6

108,3

88,4

123,9

+

40,1

Animaliska produkter
Animal products

36,3

98,7

100,8

101,2

99,3

100,5

102,0

96,6

-

5,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalieproduktion
animal output

63,1

102,4

100,9

97,7

103,8

100,1

98,4

95,4

-

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT TOTAL

100,0

105,1

102,1

100,8

104,7

102,0

101,6

100,2

-

1,4