Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0409

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

1. Price Indices in the Food Sector.1

2000 = 100

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2004

Diff, %

 

 

 

 


Aug


Aug


Aug


Aug

Aug 03-
Aug 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

105,1

107,1

109,3

105,6

107,3

109,4

114,9

+

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

105,1

102,1

100,8

103,7

102,4

102,8

100,4

-

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 2
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products2

105,0

108,6

109,9

105,5

109,0

110,0

109,4

-

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)2
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products2

102,5

105,5

106,5

103,4

106,1

107,3

106,8

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)2
Consumer Price Index (CPI) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,6

106,6

102,6

104,5

106,1

106,7

+

0,6

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,4

104,6

106,7

102,5

104,3

106,0

106,7

+

0,7

Livsmedel, totalt Food, total

102,9

106,2

106,6

103,6

106,5

107,0

106,2

-

0,5

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,4

107,1

106,7

104,1

107,0

106,8

105,7

-

0,8

Totalt exkl moms Total excl VAT

102,5

105,5

106,5

103,4

106,1

107,3

106,7

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.