Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell

 

1. Prisindex inom livsmedelsområdet.1

1. Price Indices in the Food Sector.1

2000 = 100

2001

2002

2003

2001

2002

2003

2004

Diff, %

 

 

 

 


Sep


Sep


Sep


Sep

Sep 03-
Sep 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsmedelsprisindex (PM-index)
Input Price Index

105,1

107,1

109,3

104,9

107,0

108,4

113,5

+

4,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avräkningsprisindex (A-index)
Output Price Index

105,1

102,1

100,8

106,1

101,8

100,9

99,9

-

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J) 2
Price Index for the Food Industry, food
from price regulated agricultural products2

105,0

108,6

109,9

105,1

108,8

109,7

109,6

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J)2
Consumer Price Index, food from price
regulated agricultural products2

102,5

105,5

106,5

103,5

105,8

106,9

106,6

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsumentprisindex (KPI)2
Consumer Price Index (CPI) 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

102,4

104,6

106,6

103,5

105,3

106,9

107,4

+

0,6

Totalt exkl jordbruksreglerade livsmedel
Total, excl. food from price regulated
products

102,4

104,6

106,7

103,5

105,2

106,9

107,5

+

0,7

Livsmedel, totalt Food, total

102,9

106,2

106,6

103,6

106,2

107,5

105,9

-

1,2

Ej jordbruksreglerade livsmedel
Other food

103,4

107,1

106,7

104,1

106,7

108,3

105,2

-

2,5

Totalt exkl moms Total excl VAT

102,5

105,5

106,5

103,5

105,8

106,9

106,6

-

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1         Vid jämförelser mellan indexserierna bör observeras att mervärdeskatten registreras i konsumentprisindex men inte i övriga indexserier. When comparing the different indices, it must be observed that the VAT is included in CPI but not in the other indices.

2         Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the turn of the last year.