Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell

 

10. Avräkningspriser för animalieprodukter (kronor per 100 kg).

10. Producer prices for animal products (SEK per 100 kg).

 

2000

2001

2002

2003

2001

2002

2003

20041

 

 

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livkalv2 Live calves

1 573

1 609

1 818

2 160

1 774

2 114

2 359

1 812

Mellankalv3 Fattened
calves

2 179

2 268

2 301

2 370

2 271

2 297

2 412

2 305

Hanungnöt4 Bullocks

2 136

2 184

2 113

2 103

2 155

2 122

2 088

1 949

Ko5 Cows

1 783

1 748

1 662

1 631

1 739

1 664

1 630

1 500

Slaktsvin6 Pigs for
slaughter

1 210

1 429

1 276

1 118

1 455

1 236

1 132

1 247

Får7 Sheep

1 025

1 108

1 320

1 424

1 100

1 083

1 268

1 214

Lamm8 Lambs

2 827

2 854

3 080

3 128

2 700

2 836

2 861

2 836

Slaktkyckling9 Broilers

663

686

716

677

680

718

658

679

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk10 Milk

306

301

307

307

302

309

313

289

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg11 Eggs

805

855

875

898

869

862

881

819

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1       I priserna ingår preliminära uppgifter avseende leveranstillägg, efterlikvid och nationellt stöd. Prices include data concerning bonuses, national Nordic aid and final price adjustments, which are preliminary.

2       Tjurkalv, vikt 80 kg, fritt gård inkl. marknadspristillägg/avdrag. Bull, weight 80 kg, ex-farm incl. market price premium/reduction.

3       Fritt gård vid vikt 110 kg, klass O inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 110 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

4       Fritt gård för ungtjur, vikt 299 kg, klass R inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 299 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

5       Fritt gård, vikt 260 kg, klass O, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 260 kg, class O, including bonuses and final price adjustments.

6       Fritt gård, vikt 80 kg, köttprocent 57, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 80 kg, lean meat content 57 %, including bonuses and final price adjustments.

7       Fritt gård, vikt 25 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid. Ex-farm, weight 25 kg, class R, including bonuses and final price adjustments.

8       Fritt gård, vikt 17 kg, klass R, inkl. leveranstillägg och efterlikvid, Årsmedelpriser beräknas som sammanvägda månadspriser med avseende på slaktade kvantiteter. Ex-farm, weight 17 kg, class R, including bonuses and final price adjustments. The annual prices are calculated as weighted arithmetic means of monthly prices.

9       Fritt gård, 1,7 kg levande vikt, 1:a kvalitet, inkl. tillägg för campylobacterfria leveranser och marknadstillägg. Ex-farm 1.7 kg live weight, 1st quality including market bonus and bonus for animals free from campylobacter.

10   Fritt gård vid 4,2 % fetthalt och 3,4 % proteinhalt inkl. nationellt stöd och efterlikvid. Ex-farm at 4,2 % fat and 3,4 % protein content incl. bonuses, national subsidies and final price adjustments.

11   Fritt gård. Konsumtionsägg, klass A. Ex-farm. Eggs for consumption (class A).