Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

Prisindex och priser inom livsmedelsområdet

JO 49 SM 0410

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gif
Kontaktpersoner, mer information pil.gifIn English


 

Gå till nästa tabell.

 

4. Producentprisindex för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel (PPI-J).

4. Price Index for the Food Industry, food from price regulated agricultural products.


2000 = 100

Vägnings-

tal, %


2001


2002


2003


2001


2002


2003


2004


Diff, %1

 

Weights, %

 

 

 

Sep

Sep

Sep

Sep

Sep 03-Sep 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjöl, gryn och hårt bröd
Flour, grain and crispbread

12,8

102,6

 

108,7

109,1

102,4

109,1

109,9

110,6

+

0,6

Mjukt bröd Bread

14,0

100,4

103,1

106,4

100,5

103,5

107,5

109,1

+

1,4

Matpotatis
Potatoes for consumption

1,4

149,6

152,4

157,2

129,9

147,0

152,6

141,5

-

7,3

Socker Sugar

S

103,8

S

S

106,3

S

S

S

 

..

Margarin Margarine

S

98,3

S

S

98,9

S

S

S

 

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetabilier Crop products

33,5

104,5

109,5

111,9

103,8

109,7

112,7

113,3

+

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mjölk Milk

14,4

102,0

106,6

111,7

103,0

107,5

112,4

112,4

+

0,0

Grädde Cream

S

100,4

S

S

100,7

S

S

S

 

..

Smör Butter

5,4

100,3

S

106,9

100,3

S

107,4

107,3

-

0,1

Ost Cheese

S

101,8

S

S

100,2

S

S

S

 

..

Glass Ice cream

S

100,9

S

S

99,7

S

S

S

 

..

Mejeriprodukter
Dairy products

31,7

101,7

106,4

110,1

101,4

106,7

110,2

110,7

+

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ägg Eggs

1,8

111,1

117,7

127,4

112,8

114,6

130,5

126,4

-

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nötkött Beef

4,3

106,1

107,1

108,4

106,3

108,3

110,0

103,3

-

6,1

Griskött Pig meat

5,5

115,1

107,1

99,8

117,7

104,2

98,3

99,1

+

0,8

Fjäderfäkött Poultry meat

3,8

102,0

S

98,3

103,2

S

93,8

94,6

+

0,8

Annat kött Other meat

S

105,7

S

S

110,6

S

S

S

 

..

Kött Meat

14,9

108,5

107,1

103,3

110,4

105,0

102,2

100,6

-

1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charkuterivaror och köttkonserver
Cured and canned meat

18,1

107,8

111,3

108,8

108,5

112,6

106,4

106,5

+

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kött, charkuterivaror och köttkonserver
Meat and meat products

33,0

108,1

109,5

106,6

109,2

109,4

104,7

104,1

-

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animalier Animal products

66,5

105,2

108,2

108,8

105,7

108,2

108,0

107,7

-

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt Total

100,0

105,0

108,6

109,9

105,1

108,8

109,7

109,6

+

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Statistiska centralbyrån (SCB). Source: Statistics Sweden.

Förändringstal beräknade på indextal justerade bl.a. för effekter av viktrevisionen vid det senaste årsskiftet. The figures are based on indices adjusted for effects of a weight-revision during the last turn of the year.